ติดต่อเรา

                * = จำเป็นต้องใส่

ผลิตภัณฑ์

เอเซียรูเล็ต
Entwinetech Points Baccarat
ดาวน์โหลดเวอร์ชัน

entwinetech points baccarat
รุ่นมือถือ
(Android / iOS)
  • Points Baccarat is another variation of “No commission Baccarat” – Super 6
  • New excitement feature: Real time betting ratio - It shows the real time betting amount ratio on [Banker] and [Player], it updates once every single bet has confirmed.
  • It has even more additional new side bets on Banker and Player, such as [Banker Natural Win], [Player Natural Win], [Banker 0 Point] to [Banker 9 Point] and [Player 0 Point] to [Player 9 Point].
  • For the Banker and Player point betting items, the payout is individual and not related to the win and loss of that game.
download version available web version available mobile version available
รับรองโดย:pagcorIsle of Mangaming labs certifiedEGRLIVE